Projecte d’obres

  • Projecte de millora d’un tram del carrer Banyuls d’Espolla

  • Projecte de millora del paviment de la plaça Sant Jaume d’Espolla

  • Projecte de renovació i millora de les xarxes de distribució d’aigua potable, d’aigües plujanes i de telecomunicacions de diversos carrers del nucli urbà d’Espolla

    • Projecte bàsic i executiu de reforma d’edifici per a Centre Cívic