Carrers i places

Espai on trobaràs la informació dels carrers i places del municipi d’Espolla. 

 • Els pedrissos

  En aquest racó hi trobem una font i un banc d’obra adossat a un mur de façana. Aparentment pocs elements d’interès. La vida social que s’hi genera, però, és del màxim interès. És el punt de trobada de grans i joves que, situats en un lloc privilegiat d’observació, transcorren les hores fent tertúlia. Davant mateix, can Mascort, antiga casa pairal d’una família benestant de la població, ens retorna a una època florida de la vida local de les primeries de segle.

 • Plaça del Dòlmen

  Aquesta plaça és un espai urbà resultant de la cessió al municipi d’una antiga horta propietat del marquès de Camps. A l’espai, molt arbrat, s’hi va construir, l’any 1973, amb motiu de la inauguració de la xarxa d’aigua potable, un dolmen artificial. A la façana de llevant de la plaça, can Clarà, presenta un conjunt d’obertures formades amb pedra carejada i a la llinda de la portalada principal, molt ben treballada, hi podem veure una inscripció datada de l’any 1769.

 • Plaça de Sant Jaume

  En el nucli antic es van succeint edificacions amb l’accés a la planta pis mitjançant escales exteriors. Es tracta d’una tipologia pròpia d’aquestes contrades que té la màxima expressió en els masos situats arreu de la muntanya de l’Albera. Els edificis cantoners de la plaça ens n’ofereixen una bona mostra.

   

 • Plaça de l'Albera

  Es tracta d’un espai situat en un terreny en pendent i ordenat a partir de murs de pedra que conformen feixes, amb una clara referència als paisatges de l’entorn d’Espolla. Al cimal de la plaça, un recinte de planta quadrada allotja un menhir artificial construït amb una gran pedra granítica de la vessant del puig Castellar.

  A la part superior de la plaça, l’edifici de l’antiga rectoria acull la seu del Paratge Natural de l’Albera i de l’Ajuntament.

 • Els ponts del Relliquer

  El Relliquer és una extensió del nucli que es va construir seguint el camí del puig Castellar i paral·lel al curs del rec del Merdanç. Amb la integració del rec al paisatge urbà i la construcció de ponts es va conformar un interessant i característic paisatge. En tenim una mostra en els ponts que encara ens resten a l’extrem més meridional del barri.