Monuments megalítics

Camp d’urnes

Situat al veïnat dels Vilars i descobert l’any 1886 pel mestre Antoni Balmanya. Necròpolis hallstàtica, datada entre els segles IX-VIII a. de C.


Dolmen del Barranc

Monument megalític funerari

Està situat al paratge del Barranc, molt proper a la línia divisòria amb el terme de Rabós i en un lloc de pas molt antic, com indiquen les restes d’un camí de traçat medieval i que pot ser molt més antic, que actualment ha quedat força en desús, així com aquest eix de comunicació dins l’Albera.

Es tracta d’un sepulcre megalític d’inhumació múltiple. Les seves lloses són de pissarra i presenta una cambra trapezoïdal i corredor de paret seca amb vestíbul semicircular a l’entrada. La llosa de coberta està trencada per la meitat i s’hi poden observar molts gravats, alguns dels quals representen la figura humana, d’altres reprodueixen formes geomètriques i creus antropomòrfiques. En aquesta llosa, també s’hi poden observar inscripcions més modernes, com una que diu: ROCA i una data 17…. Fou restaurat l’any 1984 i consolidat l’any 1986 per Rafael Insa sota la direcció de J. Tarrús i J. Chinchilla. Època: vers el 3200-2700 aC.


Sepulcre de la Cabana Arqueta

Monument megalític funerari


Sepulcre de la Font del Roure

Monument megalític funerari


Enllaços d’interès