Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des d’Espolla fins a:

Població     

La Jonquera

Figueres

Llançà

Roses

L’Escala

Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

19,8 Km

20,3 Km

24,2 Km

36,5 Km

44,5 Km

56,8 Km

62,8 Km

151,4 Km

241,9 Km

285,6 Km