Edictes

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4909 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació del padró municipal corresponent a la piscina
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4908 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4939 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació de les bases i la convocatòria de dues places d'administratiu mitjançant concurs oposició per promoció interna
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2856 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de la taxa d'aigua del 1r trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2330 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera d'Espolla
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 553 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 172 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera d'Espolla
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 16 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del padró de l'aigua del 4t. trimeste de 2023
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11325 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 10961 AJUNTAMENT D'ESPOLLA - Aprovació definitiva del Projecte de renovació del paviment d'asfalt d'un tram del carrer Banyuls d'Espolla