Informació al contribuent

Recaptació municipal:

 • Taxes d’Aigua: recaptació trimestral
 • Taxes d’Escombraries: recaptació trimestral
 • Taxes de Clavegueram: recaptació trimestral
 • Preu públic Piscina Municipal: de l’1 de juny al 30 de juny

Per qualsevol aclariment adreceu-vos a les oficines de l’Ajuntament: c/ Amadeu Sudrià, 3 o al telèfon 972 563 179. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 15h excepte dimarts de 15h a 18h.


Recaptació delegada a XALOC:

 • IBI Urbana:
  • Rebuts domiciliats: Fraccionament 50%: 1 de juliol i 1 d’octubre
  • Rebuts no domiciliats: del 15 de juny al 15 de setembre
 • IBI Rústica:
  • De l’1 de juny al 31 de juliol
 • IAE:
  • De l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • IVTM:
  • De l’1 de març al 30 d’abril
 • Taxa Cementiri:
  • De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Per a qualsevol aclariment adreceu-vos a:

 • Oficina central de XALOC: a Girona, C/ Sant Francesc, 29-1a. Telèfon 902 103 952 – Fax 972 205 822. Horari: de dilluns a divendres 8h a 14h
 • Oficina de l’Alt Empordà de Xaloc: a Figueres, c/ Nou, 48 Telèfon 972 501 365 – Horari de dilluns a divendres de 8h a 14h