Suport econòmic de la Diputació de Girona

Foment de l’activitat física i l’esport Subprograma A2 (Publicat el 14/10/2021)


Fons de Cooperació econòmica i cultural 2021 (Publicat 04/10/2021)


Promoció i desenvolupament econòmic local/015 (Publicat 30/07/2021)


Programa A1 – Suport per al foment de l’activitat física i l’esport (Publicat 13/07/2021)


Suport econòmic rebut per l’àrea de medi ambient (Publicat 08/07/2021)


Suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis (Publicat 07/07/2021)


Suport a l’àrea de Cooperació Cultural (Publicat 23/04/2021)