Suport econòmic de la Diputació de Girona

Actuació en matèria de promoció de l’activitat fisicoesportiva


Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023 – Línia 3


Fons de cooperació econòmica i cultural


Suport econòmic L1 i L3 del Pla d’Acció


Adquisició material sanitari i mobiliari (inversió Consultori Local)


Substitució del tancament de protecció de la piscina municipal d’Espolla


Finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals