Projecte obertura i manteniment franges perimetrals

Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes